உடன் அமுலாகும் வகையில் நாட்டில் மேலும் பல பகுதிகள் முடக்கம் - சில பகுதிகள் விடுவிப்பு.

நாட்டில் மூன்று மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 11 கிராம சேவகர் பிரிவுகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இதற்கமைய, கம்பஹா மாவட்டத்தின் திவுலப்பிட்டிய காவல்துறை அதிகாரப்பிரிவுக்குட்பட்ட பலுகஹாவெல கிராம சேவகர் பிரிவு தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

காலி மாவட்டத்தின் அஹங்கம காவல்துறை அதிகாரப்பிரிவுக்குட்பட்ட கரதுன்கொட, கொவியபான, கஹவன்னாகம மற்றும் தொம்மன்கொட ஆகிய கிராம சேவகர் பிரிவுகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

ஹபராதுவ காவல்துறை அதிகாரப்பிரிவுக்குட்பட்ட லுனுமோதர, பொனவிஸ்டா, கட்டுகுருன்த ஆகிய கிராம சேவகர் பிரிவுகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன், இரத்தினப்புரி மாவட்டத்தின் பெல்மடுல்ல காவல்துறை அதிகாரப்பிரிவுக்குட்பட்ட தெனவக பாதகட மற்றும் திப்பிடிகல கிராம சேவகர் பிரிவுகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அத்துடன், குருவிட்ட காவல்துறை அதிகாரப்பிரிவுக்குட்பட்ட குருவிட்ட கிராம சேவகர் பிரிவும், தெல்கமுவ கிராம சேவகர் பிரிவுக்குட்பட்ட நகரப்பகுதியும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதேவேளை, மேலும் சில பகுதிகள் தனிமைப்படுத்தலிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன.

இதற்கமைய, கொழும்பு மாவட்டத்தின் பாதுக்கை காவல்துறை அதிகாரப்பிரிவுக்குட்பட்ட உக்கல கிராம சேவகர் பிரிவும், அம்பாறை மாவட்டத்தின் தெஹியத்தகண்டி காவல்துறை அதிகாரப்பிரிவுக்குட்பட்ட தெஹியத்தகண்டிய கிராம சேவகர் பிரிவும் தனிமைப்படுத்தலிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன.

அத்துடன், நுவரெலியா மாவட்டத்தின் ஹட்டன் காவல்துறை அதிகாரப்பிரிவுக்குட்பட்ட போடைஸ் கிராம சேவகர் பிரிவின் கொனகல்ல மற்றும் 30 ஏக்கர் ஆகிய பகுதிகள் தனிமைப்படுத்தலிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.