புதிய மஸ்ஜிதுகள் நிறுவுதல் மற்றும் பதிவு செய்தல் தொடர்பாக வக்ஃப் சபை வெளியிட்ட அறிக்கை!

மஸ்ஜிதுகள் தொடர்பான விஷயங்கள் குறித்து பிற சமூகங்களிடமிருந்தும், மாநில அதிகாரிகளிடமிருந்தும் பெறப்பட்ட பல்வேறு அறிக்கைகள், புகார்கள் மற்றும் அறிவிப்புகளைக் கருத்தில் கொண்டு, இலங்கை வக்ஃப் சபை 2020 அக்டோபர் முதலாம் திகதி தொடக்கம் புதிய மஸ்ஜிதுகள் நிறுவுதல்/நிர்மாணித்தல் மற்றும் அல்லது பதிவு செய்தல் தொடர்பான பின்வரும் அளவுகோல்களைச் செயற்படுத்த ஆலோசித்துள்ளது.

1. ஒரு மஸ்ஜிதை நிறுவ / கட்டமைக்க மற்றும் அல்லது பதிவு செய்ய விரும்பும் நபர் வக்ஃப் சபையின் முன் ஏன் நிறுவப்பட வேண்டும் என்ற காரணத்தை முன்வைக்க வேண்டும்.

2. ஒரு மஸ்ஜிதின் நிறுவும் போது பின்வரும் விடயங்கள் பரிசீலிக்கப்பட வேண்டும்;

a. அப்பகுதியில் வாழும் முஸ்லிம் மக்களின் எண்ணிக்கை.

b. அப்பகுதியில் தற்போதுள்ள மசூதிகளின் எண்ணிக்கை.

c. நிறுவப்பட்ட / கட்டப்பட்ட மற்றும் / அல்லது பதிவு செய்ய முன்மொழியப்பட்ட மஸ்ஜிதுக்கு அருகிலுள்ள மஸ்ஜித் / களுக்கு இடையிலான தூரம்.

d. அருகிலிருக்கும் பிற மத வழிபாட்டுத் தலத்திற்குறிய தூரம்.

e. பிற ஜும்மா மஸ்ஜிதுகளின் ஒப்புதல்.

3. மஸ்ஜிதை நிர்மாணிப்பதற்கும் பராமரிப்பதற்கும் நிதி தொடர்பான ஆதாரங்களை வக்ஃப் சபையின் முன் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.

4.மேற்குறிப்பிடப்பட்ட அனைத்து விடயங்களும் வக்ஃப் சபையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு அனுமதி பெற்றவுடன், மஸ்ஜிதை நிர்மாணிக்க விரும்பும் நபர் சம்பந்தப்பட்ட உள்ளாட்சி ஆணையம் மற்றும்/அல்லது பிற அரச நிறுவனங்களிலிருந்து தேவையான அனைத்து ஒப்புதல்களையும்/அனுமதிகளையும் பெற வேண்டும். நிலத்தின் சட்டத்தின்படி, உண்மையான கட்டுமானம் தொடங்குவதற்கு முன்பு அதை வக்ஃப் சபைக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

A.B.M. அஷ்ரஃப்

வக்ஃப் சபை இயக்குநர் (MMCT)

இயக்குநர், முஸ்லிம் சமய மற்றும் கலாச்சார விவகாரங்கள் அமைச்சு

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.