ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தேசிய பட்டியல் விபரம் இதோ... முஸ்லிம் ஒருவருக்கு சந்தர்ப்பம்.


1.Ranjith Mathuma Bandara
2.Harin Fernando
3.Imthiyaz Bakeer Makkar
4.Tissa Athanayak
5.Eran Wikramthunga
6.Mayantha Dissanayak
7.Dayani Gamage

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.