புதிய பதில் அமைச்சர்கள் மூன்று பேர் நியமனம்.புதிய பதில் அமைச்சர்கள் மூன்று பேர் ஜனாதிபதியினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அண்மையில் பதவி விலகிய முஸ்லிம் அமைச்சர்கள் வகித்த அமைச்சு பதவிகளுக்கே இந்த நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

இதன்படி, ரிஷார்ட் பதியுதீன் வகித்த கைத்தொழில் மற்றும் வர்தக  வாணிப அலுவல்கள், நீண்டகாலமாக இடம்பெயர்ந்த மக்களை மீள குடியமர்தல் மற்றும் கூட்டுறவு அமைச்சு பொறுப்புகளுக்கு பதில் அமைச்சராக பிரதி அமைச்சர் புத்திக பத்திரன நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ரவுப் ஹகீம் வகித்த நகர திட்டமிடல் நீர்வழங்கள் மற்றும் உயர்கல்வி அமைச்சுக்களுக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் லக்கி ஜயவர்தன பதில் அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கபிர் ஹசிம் வகித்த நெடுஞ்சாலைகள், வீதி அபிவிருத்தி மற்றும் பெற்றோலிய வள அமைச்சு பொறுப்புகளுக்கு பிரதி அமைச்சர் அனோமா கமகே பதில் அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்த நியமனங்கள் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் வைத்து இன்று காலை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடகப்பிரிவு தெரிவித்துள்ளது. 

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.